Services

Về chúng tôi

Services

Sản phẩm - Dịch vụ

Services

Đối tác - Khách hàng

Services

Hỗ trợ - Tư vấn

Chương trình tập huấn an toàn hoá chất năm 2024

Email In PDF.

Với đặc thù là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải hàng ngày phải tiếp xúc với rất nhiều hoá chất. Ban lãnh đạo Công ty luôn chú trọng và quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn cho cán bộ Công nhân viên trong quá trình ...

Cập nhật lần cuối lúc Thứ năm, 02 Tháng 5 2024 03:34